Hvert år dør nesten 300 mennesker av overdose i Norge, påpeker leserskribenten. Hvert år dør nesten 300 mennesker av overdose i Norge, påpeker leserskribenten. Foto: Syda Productions/ Scanstockphoto

Sps syn på rusavhengige hører hjemme på 70-tallet