Mening

Hvorfor ikke ishall i Kjørestad?

Leserskribenten mener Farsund kommune bør bygge ishall i Kjørestad fremfor å selge den gamle stadiontomta. Foto: Hjort Media