Fra London til Agder – en målrettet utenrikspolitikk

foto