En gåtur gjør godt

«God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte. Helsa og livskvaliteten til befolkninga har innverknad på samfunnsutviklinga, og blir sjølv påverka av korleis samfunnet endrar seg.»

Slik begynner Folkehelsemeldinga som Regjeringen fremla for Stortinget i fjor, og i vår kom Regjeringen med sin handlingsplan for fysisk aktivitet. Målet er «et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet.»

Stortingsmeldinger og handlingsplaner er viktige, men de skaper ikke god folkehelse av seg selv. Det kreves konkrete tiltak som får oss mer fysisk aktive, og tiltakene må treffe oss på en måte som inspirerer oss og gjør at vi får lyst til og gleder oss til å være fysisk aktive.

Det er viktig at hver enkelt finner en aktivitet en liker og mestrer. Da blir det mulig å opprettholde aktiviteten over lengre tid. Hvis aktiviteten også er forbundet med noe sosialt og litt kaffe blir det fort mer lystbetont og hyggelig for de av oss som ikke er så flinke til å være fysisk aktive på egen hånd.

Mange kjenner nok på en dårlig samvittighet for alt de ikke får gjort. Det blir ikke god folkehelse av å føle at en ikke strekker til. Da er det godt å ha mennesker som kan oppmuntre og inspirere, og som gjør det trivelig å komme seg opp av sofaen og ut i aktivitet.

I Nasjonalforeningen for folkehelsens mange helselag har vi trofaste turgåere som stiller opp uke etter uke hele året gjennom. Der møtes mennesker til hyggelig samvær med fysisk aktivitet som er tilpasset den enkelte. Helselagenes gågrupper er av de aller mest populære aktivitetsgruppene, og der er det plass til alle, uansett alder! Noen går langt og andre går kort, noen går fort og noen rusler. Men alle får beveget seg ut fra sine forutsetninger, og alle er hjertelig velkomne!

Folkehelsemeldingen slår mange slag for det å gå. Noen trives med å gå tur alene mens andre liker å gå tur i fellesskap med andre. Vi lar Søren Kierkegaard inspirere oss til mange fine gåturer fremover:

«Tap for all del ikke lysten til å gå: jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.»

God sommer!

Torhild Iveland
Styremedlem og folkehelsekontakt
Nasjonalforeningen for folkehelsen Agder fylkeslag

Les hele saken med abonnement