Det var oppløftende å følge med i mediene på Sørlandsdelegasjonen som dro til Oslo for å gjøre det begripelig for sentrale politikere at sørlandsk næringsliv blør, arbeidsplasser forsvinner hos bedrifter som er store verdiskapere for det norske samfunnet, og vanlige folk (hører dere, Ap? Vanlige folk!) sliter med høye strømpriser, på toppen av alle andre økte utgifter. For en sterkt industrialisert landsdel er det rett og slett en katastrofe, ringvirkningene vil bli dramatiske for mangfoldige familiers arbeidsinntekt, og samfunnet vil tape enorme summer, både i lokal skatteinngang og i landsdelens bidrag til BNP. Derfor var det forstemmende å se energiminister Aaslands reaksjon; han nærmest avfeide innspillene fra Sørlandet med at de tiltakene de etterlyste var noe regjeringen enten allerede hadde gjennomført, eller var i ferd med å gjennomføre. Protestene var ikke noe å ta hensyn til, prisene var visstnok i ferd med å jevnes ut.

Når ministeren fra Ap på denne arrogante måten underkjenner og bagatelliserer en hel landsdels katastrofeforståelse, understreker han det Sørlandet lenge har sett: Ap neglisjerer Agder og landsdelens problemer. Mens Ap sier at strømprisene ikke lenger skal være noe problem i vår strømregion, viser Fædrelandsvennens barometer at prisene hos oss har vært 3.000-4.000 prosent høyere enn i nord. De to siste dagene er prisforskjellen mellom Kristiansand og Tromsø 375 og 476 prosent. Sørlandet har høyeste energipris i Europa, men Nord-Norge har laveste pris i Europa.

Men Ap synes altså ikke vi har noe å bekymre oss for. Når ministeren har en så ignorant og arrogant holdning til vår landsdel, sier det at våre folkevalgte og landsdelens næringsliv må intensivere trøkket mot sentrale myndigheter. En tur til Oslo var ikke nok.

Når ministeren har en så ignorant og arrogant holdning til vår landsdel, sier det at våre folkevalgte og landsdelens næringsliv må intensivere trøkket mot sentrale myndigheter.

Nord-Norge har for eksempel fritak for moms på strømmen, ingenting bør hindre regjeringen for å gi samme vilkår for vår region. I høstens lokalvalg gikk regjeringspartiene på en solid smell i Troms og Finnmark. Se nå hvordan de logrer for den nordlige landsdelen for å prøve å gjenvinne noe av det tapte.

Her sør gjør de svært lite, de bryr seg tydeligvis ikke. De anser kanskje Agder som tapt for Ap. Det gjør de i så fall rett i. Trenger ikke Ap oss, så trenger ikke vi Ap.

Gustav Reiersen.