Sigvald Magnus Salvesen døde stille på Flekkefjord sykehus, tirsdag 24. januar i år.

Dødsfallet kom ikke uventet. Helt siden i sommer hadde han slitt med en alvorlig kreftsykdom. Både han og vi visste etter hvert at bare et Guds under kunne gjøre ham frisk. Han var i våre bønner og tanker fra dag en. Han ble ikke frisk,  men i sorgen og savnet etter Sigvald var det godt å lese i dødsannonsen; «Fullført løpet, bevart troen.» Vi tror han har gått til et bedre sted.

Sigvald hadde fylt 74 år. Han ble født i Farsund, 4. desember 1948, og her, i Kirkegaten 4, vokste han opp som den eldste av tre søsken. Åse og August var de to yngre. Foreldre var Magnus og Ågot Salvesen.

Vi fikk mye av vår oppvekst og skolegang sammen med Sigvald, og han ble vår gode venn. Sigvald hadde mange talenter; han var skoleflink og aktiv på flere felt; ivrig speider og patruljefører i «Hjort», han drev idrett, var hendig, flink til å tegne og male og svært musikalsk. Mens noen av oss klunket «Lisa gikk til skolen..» med en finger, satt Sigvald på orgelkrakken i Herad kirke som en av landets yngste organister. Han var 14 år da han begynte i Herad og kjøpte seg racersykkel som han brukte til og fra Herad når han ikke fikk skyss med andre faren eller andre.

Etter gymnaset bar det inn i militæret. Førstegangstjenesten avtjente han ved Sjøkrigsskolen. Han  kunne ha gått videre den veien, men valgte i stedet å søke seg inn på NTH i Trondheim. Han ble sivilingeniør i datateknologi og tok pedagogisk seminar for å kunne arbeide i skoleverket. Første jobben var som fagskolelærer på Kongsberg. Samme året, i 1973, ble han gift med Reidun Lehne fra Lyngdal. Etter noen år på Kongsberg, flyttet de til Lyngdal og overtok driften av Kvavik Camping. Sigvald fikk samtidig en bistilling ved Agder distriktshøyskole.

Sigvald likte å undervise og ha kontakt med elevene. De siste årene av campingdriften fikk han også stilling som lærer på Varbak videregående skole i Farsund og noe senere ble han ansatt ved Eilert Sundt vid. skole. De siste 9 årene av yrkeslivet var han knyttet til KVS i Lyngdal før han pensjonerte seg i 2015.

Våre tanker går til Reidun og barna; Carl Magnus og Astrid Kristin, svigerbarn og 4 barnebarn. De har mistet en kjær og god ektemann, far, svigerfar og  «Besten». Vi ønsker å hedre Sigvalds gode minne. Sigvald var en kjernekar, skvær og vennlig og jordnær. Vi minnes hans gode humør og humor og  hans lune smil. Han var vitebegjærlig som få og samlet på kunnskap i inn- og utland gjennom hele livet. Han hadde han en betydelig samling av bøker og klassisk musikk i hjemmet sitt i Lyngdal, men han skrøt aldri av sine samlinger og kunnskaper. Sigvald var en person som det var lett å kjenne seg vel sammen med. Han satte store og tydelige spor etter seg i lokalsamfunn, skole, menighet, venneflokk og familie.

Vi er takknemlige for at han var vår venn.

Savnet etter ham blir stort. Samtidig gleder vi oss over alle gode minner vi sitter igjen med. Vi er takknemlige for at han var vår venn. Vi lyser fred over Sigvald Magnus Salvesens gode minne.

Torger Reve, Jac Salvesen, Jakob Øyvind Reinertsen og Thor Egil Abrahamsen