Gamle mobiltelefoner må opp av skuffen og gjenbrukes

foto