Kari Henriksen hadde et innlegg på trykk i flere av regionens aviser der hun forteller om at Arbeiderpartiet stiller opp for offentlig velferd. Det er ikke korrekt, vi er verdens rikeste land og sykehusene er sprengt, har manglende vedlikehold, matkøene øker og flere mister jobben. Sørlandets sykehus må kutte 150 årsverk, og må kutte 300 millioner. Hvis dere stiller opp Henriksen, blir dette kuttet avlyst da? Staten tjener penger som aldri før, så du har ingen unnskyldning. Dere fortsetter å selge strøm ut av landet, selv om bedrifter går til grunne i Norge og flere mister jobben. Dere kan innføre makspris hvis dere vil, men dere har tatt et aktivt valg i å ikke gjøre det. Dere har kuttet i matsentralene, og nå kutter dere 328 millioner fra kraftinntektene til Agder fylkeskommune, slik at vårt handlingsrom til å utvikle gode skoler og trygge skoleveier svekkes. Er det god fordelingspolitikk? Dere har faktisk ikke bidratt noe til Agder, dere har kun kuttet. Kraftinntekter fra kommuner og fylke, og nå på Sørlandets sykehus.

Jeg hadde forventet at flere ordførere fra Arbeiderpartiet hadde sagt tydelig ifra, men det er kun et fåtall av de som har kritisert regjeringen. Det eneste vi har sett er at samtlige ordførere fra regjeringspartiene i Region Kristiansand har stilt seg bak er en kronikk om hvor viktig Kunstsilo er for Kristiansand og Agder. Det som er positivt er at Frp etablerte Nye Veier AS slik at en trafikksikker og effektiv firefelts E39 til Mandal er ferdig, så tar vi og fullfører resten i 2025 hvis dere ikke evner å fullføre. Prioriteringen til Arbeiderpartiets ledende politikere i Agder, frem til nå er det Kunstsilo, økt eiendomsskatt, kutt i inntekter til kommuner og fylke og flere over fra arbeid til trygd. Hvor på listen er fastpris på strøm, tilrettelegging for kraftkrevende industri og utbedring av våre tre sykehus.

Frem til nå så er dere som en passiv leieboer i regjeringskvartalet, som ikke foretar dere noe, utenom å kutte i midler til Agders kommuner, og har ordførere i Agder som skriver kronikker om hvor viktig Kunstsilo er. Vi som bor i Agder, må kunne forvente at Arbeiderpartiets ordførere og stortingsrepresentanter gjør mer for Agder. Det virker som regjeringen har en agenda mot oss, kutt i kraftinntekter, kutt i sykehusene, og krafteksport til EU som gir oss rekordhøye strømpriser. Signaleffekten av at Arbeiderpartiets ordførere i Agder ikke stiller opp med tydelig kravliste på vegne av Agder viser at dere ikke har vilje til å stille makt bak kravene ellers så er det at Arbeiderpartiets ledelse nasjonalt ikke bryr seg om hverken dere eller Agder.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp) Fylkesordførerkandidat, Agder fylkeskommune