Ekspressdigitalisering av kommunens servicetorg

foto
Anija M. Wormsen frykter kommunen blir et «ansiktsløst troll» Foto: Mona Wikøren