En kirke for ateister?

Har Den norske kirke (Dnk) blitt en kirke for ateister? Ifølge Norsk Monitor er det bare 1 av 3 i Norge som tror på Gud. Nesten 70 prosent av landets befolkning er medlemmer i Dnk.

På 35 år har andelen av de som tror på Gud falt fra 53 prosent til 30. Troen på Gud kommer frem ved stadige trosundersøkelser hvor de spurte krysser av på Ja, nei, usikker i spørsmålet: - Tror du på Gud?

Det er ikke sikkert at du får menneskets tvil og tro, undring og drømmer inn i et enkelt skjema eller på en formel. Livet er for sammensatt til det.

Men mennesker som ikke tror på Gud er fremdeles medlemmer i Dnk. Og de døper barna sine, selv om færre gjør det enn før. I dåpssamtaler møter jeg unge som bærer barn frem til dåpen - av tradisjon. Det er også noe mer. Det vil jeg kalle tro. Og det store flertall ønsker også å ta avskjed med sine kjære i kirken.

Ved ulykker åpnes kirken. Mange kommer, tenner lys og søker trøst.

Selvsagt er samfunnet i endring. Det er viktig å ha respekt for folks tro og livssyn. Og det må finnes tilbud som tar den enkeltes behov på alvor. Derfor bør det komme flere «nøytrale» seremoni rom som kan benyttes av alle. Dette tar Dagfinn Ullestad i Human-Etisk Forbund-Agder-opp i et innlegg her i avisen nylig. Han mener det må få konsekvenser at færre tror på Gud.

Men hva er tro?

Og hva vi enn tror på. Det er viktig å møtes, blant annet for å samtale om tro og tvil. Fellesskapet betyr mye. I dag har vi på mange måter en tro uten tilhørighet.

I kirken synger vi «Gud er Gud om alle mann var døde.» Vi bæres oppe av fellesskapet om vi krysser av for ja, nei eller vet usikker på en spørreundersøkelse om tro.

Og vi kan være uenige i mye, men det er noe som binder oss sammen. Kanskje burde Norsk Monitor spørre medlemmer av Dnk om hvorfor de er medlemmer når de ikke tror på Gud? Men de vil ikke få noen lettvinte svar. For livet er noe mer enn det jeg kan svare på gjennom enkle spørsmål hvor jeg ikke får anledning til å utdype svarene.

Og til slutt. Kirken må være nær sine medlemmer og andre. Den må yte service! For når ca. 70 prosent som av ulike grunner fremdeles er medlemmer! Kanskje er en av grunnene at de innerst inne ønsker en himmel over sine liv?

Knut Sand Bakken,

prest

Les hele saken med abonnement