Regjeringen bevarer steinkirkene og satser på frivilligheten

Kirkebygg er kulturarv, historie og rommer en stor del av vår felles identitet som nasjon. Derfor er det så viktig at de nye kulturmiljømeldingen bidrar til å fortsette arbeidet vårt med og ta vare på kirkene for fremtiden.

De ofte rikt utsmykkede kirkebyggene har historisk vært blant de viktigste arenaene for befolkningens tilegnelse av visuell kunst. Derfor er vi fornøyd med at den nye kulturmiljømeldingen er opptatt av å forvalte og bevare kirker, samt kirkenes og gravplassenes omgivelser.
Bevaringsstrategiene i den nye stortingsmeldingen om kulturmiljø bidrar til å se helheten i kulturmiljøfeltet og styrke arbeidet på tvers av faginstansene. Dette er en melding som både bevarer, fornyer og forbedrer kulturminnene våre.

Regjeringen har store ambisjoner for steinkirkene fra middelalderen. Vi har allerede lagt er godt finansielt grunnlag for steinkirkene i forbindelse med meldingen om Opplysningsvesenets fond. Disse kirkene har behov for ytterligere vern, utbedring og sikringsarbeid. Vi er glad for at flertallet er enige i at middelalderkirkene skal inkluderes i de kommende bevaringsstrategiene.

Kulturarv angår alle. Det er lang tradisjon for frivillig engasjement og innsats for kulturarv i Norge. Enkeltpersoner og organisasjoner gjør en stor og uvurderlig innsats for å ta vare på kulturmiljø i sitt nærområde.
Mange har også verdifull lokalkunnskap og historieinteresse.

Ressurspersoner og ildsjeler er avgjørende for å holde interessen for kulturmiljø levende gjennom arrangementer og tekstproduksjon. Et viktig mål for regjeringen med denne meldingen er at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljøet i sin bygd eller by.

Denne meldingen favner om vår kristne kulturarv og har bærekraft, engasjement og mangfold som bærende verdier. Det lover godt for fremtidens kultur Norge.

Jorunn Gleditsch Lossius,

stortingsrepresentant

fra Agder for KrF

i familie- og kulturkomiteen

Les hele saken med abonnement