Etter NRKs «Oppsynsmannen» bare ventet jeg en masseproduksjon av pompøse innlegg i alle kanaler for å stanse utbygging av E39. All ære både til programmet og andre som setter fokus på miljøvern og menneskelig galskap, og hvordan vi sager over mange av de greinene vi sitter på med forbruk og misbruk, hyttebyer, vindmølleparker, skoguniformering og masse annet med våre kortsiktige og snevre syn og «skal ha, skal ha»-mentalitet. Men, noen kan også få tunellsyn med korstog der målet blir «Nei til det meste!».

HELE stamveinettet med E39, E6, E18 og en Exx Oslo-Bergen må bygges ut som 4-felts motorvei av mange forskjellige grunner, og er et mye bedre alternativ enn 2-felts når du ser totalbildet. Det vil også gjøre eksisterende hovedveier tryggere og mindre belastet.

En infrastruktur med veisystem er som arterier og kapillarer i en kropp, hvor de første har størst trafikkflyt som forgrenes videre til og fra årer med forskjellige dimensjoner. Skulle kroppen bare bestå av kapillarer hadde vi fort krepert pga. sprengte blodårer og indre blødninger.

Der trafikken er størst må det dimensjoneres og bygges ut fra kalkulert risiko for trygg og effektiv avvikling, og ikke presse gjennom underdimensjonerte trafikkårer med øvre fartsgrense 60-70 km/t, bebyggelse, utkjørsler og rundkjøringer. Det forhindrer flyt med kjedereaksjoner videre, og genererer frustrasjon og farlige manøvre med større ulykkesrisiko. Våre nåværende hovedferdselsårer forårsaker store utgifter pga. forsinkelser, logistikk, skade og ødeleggelse av kjøretøy, mennesker, dyr, materiell, last, og unødvendig belastning av helsevesen.

Norges topografi har utfordringer og hindringer for å binde landet effektivt og sikkert sammen, men har både ingeniørskap, teknologi og ressurser for å gjennomføre det – bare ikke forståelse og vilje! År etter år får vi stengte fjelloverganger, kolonnekjøring, kjøretøy som ikke takler stigninger, og smale veier i kupert terreng med mye svinger, akselerasjon og retardasjon, som medfører større energibruk, saktere flyt, og i verste fall omkjøring eller full stopp med alle komplikasjoner og ergrelser deretter.

Å bygge hovedstamveier som 2-felts med midtdeler er den totale fallitterklæring

Å bygge hovedstamveier som 2-felts med midtdeler er den totale fallitterklæring når flyten til enhver tid bestemmes av kjøretøyet med lavest hastighet, og fremkommelighet for brannvesen, politi, ambulansetjeneste og andre viktige instanser innsnevres ved kø og stans.

Vi kan slå mange fluer i én smekk ved å bygge 4-felts med lange tuneller for regularitet hele året rundt (men IKKE flytende rørtuneller under vann som har stor risiko både ved krig og fred, evig vedlikehold, og du kan ha gratis elektriske selvgående ferjer inkludert kaffe og sveler hvert kvarter hele døgnet i over 100 år før det er nedbetalt). Fjelltunneller skjermer for snø, vær og vind, beskytter mot flom, steinsprang og ras, gir lav stigningsprosent, og mindre inngrep og ødeleggelse av flora og fauna (den nesten 25 km lange Lærdalstunellen er et godt eksempel).

Disse kostnadene må vi nå ta og bygge for fremtiden, ikke klattevis og dyrt basert på gårsdagens statistikk, men etter fornuft som betaler seg og gir flere positive synergieffekter. Om du bygger en 2- eller 4-felts vei er du uansett nødt til å følge en trasé som forårsaker de samme konsekvenser for terrenget, og dyr som vandrer er mer tjent med 4-felts enn 2-felts konstruksjoner. Skred, jordskjelv, orkan ødelegger også, men ting leges og naturen overtar.

Da fjellinjen under Oslo skulle bygges, sa Olav Selvaag at hele strekningen burde ferdigstilles ut fra et økonomisk perspektiv og at flaskehalsen ville bestå hvis ikke. Kun halve strekningen ble vedtatt, proppen fortsatte, og 20 år senere måtte resten fullføres – mye dyrere! Ny Grenlandsbro E18 ble bygget som 2-felts i 1996 selv om alle visste det i fremtiden ville komme 4-felts vei. Hadde den vært bygd og dimensjonert for 4-felts hadde man ikke nå behøvd å bygge en parallell bro ved siden av som åpner om noen år. Og, da broen over Fedafjorden kom kunne jeg ikke begripe hvorfor man ikke dimensjonerte for fremtiden der heller, så nå får Lister nok en bro i tillegg til eksisterende helt unødvendig. Hipp hurra!

Hvorfor er det så vanskelig å se helheten ut fra enkel matematikk, empiri, økonomi og fornuft?

Larry Skaar