Det er ikke lett å lage en kortvarig gjennomgang av Hans Fredrik Grøvans lange og omfangsrike politiske liv. Få har fått utrettet så mye gjennom 70 år både lokalt og nasjonalt.

Virkelig landskjent ble Grøvan da han stod fjellstøtt i den politiske stormen høsten 2018. Kristelig Folkeparti skulle ta stilling til regjeringssamarbeid med Høyre eller velge side med Arbeiderpartiet. På det ekstraordinære landsmøte til KrF som en hel nasjon fulgte fra time til time i november, spilte Hans Fredrik en svært sentral rolle.

Mens KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket å samarbeide med Arbeiderpartiet, og Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad ønsket å gå inn i regjering med Høyre, var Grøvan leder av «sentrum-fløyen». Han ville at KrF skulle stå utenfor begge fløyene og fortsette som et uavhengig opposisjonsparti. Det hadde kanskje også vært det riktige for partiet, i etterpå klokskapens tilbakeblikk.

KrFs landsmøte valgte Høyre som samarbeidsparti og Hareide gikk av som KrF-leder. Det åpnet for at Hans Fredrik Grøvan i januar 2019 ble valgt til parlamentarisk leder, mens Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein ble statsråder i Solberg-regjeringen. Uten den interne maktkampen i KrF, hadde nok Lyngdal fått en ny statsråd.

Men som parlamentarisk leder kunne KrF ikke valgt en mer rutinert politiker, varamann til Stortinget i lengre perioder fra 2005 til 2013 og fast fra 2013 til 2021. Og solid erfaring fra lokal og fylkespolitikken, som ordfører i Lyngdal fra 1995 til 2007, medlem av Lensvik kommunestyret i Troms fra 1979 til 1983, og nestleder (2000-2006) og fylkesleder (2011-2013) i Vest-Agder KrF.

Grøvan ble en samlende person i KrF med sin veltalenhet og rolige vesen.

Grøvan ble en samlende person i KrF med sin veltalenhet og rolige vesen.

Hans Fredrik Grøvans allsidige bakgrunn bidrog trolig til hans sterke posisjon både i KrF og på Stortinget. Hans omgjengelighet, veltalenhet og rolige vesen, gjorde han «spiselig» i alle leirer. Han ble en samlende person i KrF da partiet holdt på å rives i filler. Den pedagogiske embetseksamen (cand.paed) og arbeid som grunnskolelærer, rektor og amanuensis ved NLA Høyskolen i Bergen var nok en viktig ballast å ha i mange krevende politiske situasjoner.

Hans Fredrik Grøvan er født i Kristiansand, sønn av krigshelten og emissær Fredrik Grøvan. Senere flyttet familien Grøvan tilbake til Lyngdal og bosatte seg på Kvelland. Som ordfører fra 1995 til 2007 ble han svært sentral i utvikling av det «moderne» Lyngdal, med bystatus og et sterkt engasjement for utvikling av en allsidig kultur og næringsliv.

Men også bedrifter og flere organisasjoner har nytt godt av Hans Fredriks store arbeidskapasitet og erfaring. Han var styreleder i Agder Energi fra 2002 til 2005, prosjektleder for Senter for livsmestring, daglig leder i Lister nyskapning og styreleder for Beit Skandinavia, et gjestehus i Haifa. Hans engasjement for Israel har vært langvang og særlig støtte til MIFF (Med Israel for Fred). Dette engasjementet for jødene har gode tradisjoner i Lyngdal, helt tilbake til Gabriel Kirsebom Kielland som stiftet Nordens første jødeforening i 1844, Israels Venner.

Hans Fredrik Grøvan med ordførerkjedet på dagen før han fylte 50 år. Da ble han hyllet av damene i sangkoret Koremi. Foto: Karl Emil Sødergren

Etter at Grøvan 2021 ikke tok gjenvalg til Stortinget, tok han initiativet til å etablere eget firma og Lister Næringsforening. Det valgte en smule oppmerksomhet at Grøvan sa fra seg Stortingets etterlønn på tre måneder etter fratrådt stortingsperiode. Ryddighet i all sin politiske framferd er hans ettermæle, og til ettertanke etter flere uheldige pendlersaker hadde utfordret politikernes tillit, og som de neste årene skulle gå fra vondt til verre.

– Jeg vil bidra ut fra de forutsetninger jeg har. Jeg kjenner at jeg fortsatt har energi og pågangsmot til å holde på med noe meningsfylt, uttalte Grøvan til Vårt Land i 2021.

Heldige er Lyngdal og hele Lister-regionen som fortsatt kan nyte godt av denne kapasiteten. For gjennom arbeidet i Lister Næringsforening har han virkelig satt regionen på kartet. Nyetablering for å løfte og utvikle Listerregionen og fokus på bevaring av Flekkefjord sykehus er blant sakene han nå brenner for.

Heldige er Lister-regionen som fortsatt kan nyte godt av denne kapasiteten.

Måtte den mannen få kraft og energi til å fortsette i mange år til.

Gratulerer med dagen!

Helge Alvin Rosfjord

Bildet er fra perioden da Hans Fredrik Grøvan var ordfører i Lyngdal. Foto: Tom Arild Støle