Å sette barna først betyr også at mor og far må ha like rettigheter. Derfor er likestilt foreldreansvar viktig for Arbeiderpartiet og det er viktig for en bærekraftig velferdsstat. Å styrke fars rettigheter er en viktig del av denne politikken. Nå foreslår regjeringen ny styrking av fars rettigheter når det gjelder uttak av foreldrepenger i de familier der bare far har opparbeidede rettigheter foreldrepenger. Forslaget er en oppfølging av Eu- direktiver og Stortingets budsjettvedtak.

Barna får muligheter til styrket tilknytning til begge foreldrene i første leveår.

I 2022 fikk fedrene åtte uker selvstendig uttaksrett, herunder ti dager i forbindelse med fødselen. Regjeringen foreslår å utvide med to, til ti uker som kan tas ut uavhengig av om mor er i aktivitet eller ikke.

Barna får muligheter til styrket tilknytning til begge foreldrene i første leveår.

De nye reglene vil gjelde fra 2. august 2024 og innebærer 90 prosent kompensasjon i åtte uker og 100 prosent de ti første dagene i forbindelse med fødsel.

Kari Henriksen