Mening

En viktig jordbruksavtale for Agder

I jordbruksavtalen styrkes distriktsprofilen i driftstilskudd for melk og ammeku. - Dette betyr mye, spesielt på Sørlandet, mener KrFs stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan. Foto: Torbjørn Henriksen