Dramatiske kutt i budsjettene

Regionkonferansen i LO Agder er sterkt bekymret over at styret i Sørlandet sykehus HF nå har vedtatt kraftige nedskjæringer i budsjettet. Allerede i 2020 skal det spares 178 millioner kroner på driftsbudsjettet. Gjennom inneværende års budsjettavvik er tidligere overskudd «spist opp» og prognosen sier at dette vil øke neste år. Likevel kuttes budsjettene.

Vi setter et stort spørsmålstegn ved realismen i dette.

Vi krever at budsjettkuttene ikke får betydning for tilbud til pasientene og ansattes mulighet til å gjøre jobben sin til den kvaliteten innbyggerne på Sørlandet fortjener.

Dette understreker også den krisen sykehusene står overfor. Helseminister Høie må sørge for at sykehusene får tildelt midler som står i stil med den oppgaven de skal utføre.
Grunnen til budsjettkuttene er at man skal «spare» penger til fremtidige investeringer.

At man i sykehusene må foreta dramatiske budsjettkutt i driften for å sikre nødvendige investeringer for framtida er et resultat av helsereformen og organiseringen av sykehusene.

Helsetjenestene til befolkningen er ikke noe som bør drives i henhold til forretningsmessig praksis, men må speile det behovet som befolkningen har.

Regionkonferansen i LO Agder krever at styret i Sørlandet sykehus og Helseministeren garanterer at tilbud og kvalitet ikke blir skadelidende av de vedtatte budsjettkuttene. Vi kan ikke akseptere at tilbudet fra Spesialisthelsetjenesten i Agder svekkes på noen måte.

Uttalelsen ble vedtatt på LOs Regionkonferanse Agder fra 30.-31.oktober.

Agnes Norgaard,

Regionleder,

LO Agder

Les hele saken med abonnement