Mening

Mer samarbeid for å ta vare på våre eldre!

– Det handler om menneskeverd, og hvordan vi ønsker å behandle våre eldre, skriver Karina Spilde i Vest-Agder Røde Kors. Foto: Alexander Raths/ Scanstockphoto