78 ganger gjennomførte radiotelegrafisten fra Farsund den farefulle ferden over Atlanteren for å levere forsyninger til Norges allierte, heter det i dette leserbrevet. Bildet viser da Kong Haakon besøkte Mosdale da fem fra skipets besetning mottok medalje, blant dem Fern Sunde. 78 ganger gjennomførte radiotelegrafisten fra Farsund den farefulle ferden over Atlanteren for å levere forsyninger til Norges allierte, heter det i dette leserbrevet. Bildet viser da Kong Haakon besøkte Mosdale da fem fra skipets besetning mottok medalje, blant dem Fern Sunde. Foto: Privat

Vi bør hedre bragder og bidrag – ikke kjønn!