Har det gått prestisje i saken om obligatorisk grensekontroll?

foto