Ordførerens lederform

Lyngdals ordfører Jan Kristensen kritiseres for sin måte å lede møtene på med «en umiddelbar personlig pedagogisk oppmuntrende ytring» til flere talere. Foto: Karoline Johannessen Litland