Dette kan gi mer forutsigbare strømregninger for bedriftene