Rett før jul ble verdens ledere enige om en banebrytende naturavtale for å beskytte verdens land og hav fram til 2030 på COP15 i Montreal i Canada. I to uker hadde forhandlere fra 196 land sittet sammen på konferansen for å komme frem til et rammeverk for globalt biologisk mangfold – en «prisavtale for naturen». Ikke minst er avtalen viktig for å redde biologisk mangfold i utviklingsland.

Mens, verdens ledere klarer å bli enige om en avtale som kan bidra til å gjøre kloden bedre for våre barn, velger dessverre flertallet av Farsunds politikere å gå motsatt vei. Istedenfor å tenke fremtidsrettet, er vedtaket om å kunne den kommunale støtten til Havmonster-prosjektet et stort tilbakeskritt.

Havmoster-prosjektet ved Farsund ungdomsskole er blitt sett på som et foregangsprosjekt langt utover Listers kyster. Prosjektet kom i stand etter strandingen av hvalen med magen fylt med plast i 2017.

Hvert år har det blitt satt i sving et stort apparat når ungdomsskoleelevene har blitt fritatt for normal undervisning for å jobbe med verdens store utfordring «plast i havet». Inntil nå så har kommunen spilt på lag, men nå ser det ut til politikerne ikke ønsker å bidra med økonomisk støtte. Det dreier seg om 75 000 kroner. Småpenger for Farsund kommune, men en vesentlig del av prosjektets økonomi. Uten den kommunale støtten står hele det prisbelønte prosjektert i fare for å bli lagt ned.

Havmonsterprosjektet har hvert eneste år høstet mange lovord, og riksdekkende medier er kommet til Farsund for å lage reportasjer om dette unike miljøprosjektet.

Prosjektet har engasjert ungdomsskoleelevene som gjennom Havmonsteruka er blitt engasjert i kampen for et bedre miljø. Årlig bidrar uka til at flere tonn med plast hentes opp og fjernes fra Listers vakre kystlinjene. I 2021 mottok Farsund ungdomsskole 150 000 kroner i støtte fra Handelens Miljøfond til Havmonsteruka 2022, og de har mottatt det samme for 2023.

Skulle Havmonsteruka måtte gi opp på grunn av manglende støtte fra flertallet av Farsunds-politikere – så vil det være et kraftig tilbakeslag for å gjøre kommende årskull på ungdomsskolen miljøbevisste.  Hvis det er noe verden trenger nå – så er det økt støtte til kampen for et bedre miljø og mindre plast i havet. Dette forsto verdens ledere i Montreal, men ikke flertallet av Farsund politikere. Men, det er ingen skam å snu.

Arnold Nilsen