110 km/t i privatbil til Ålgård, er å kollidere med framtida

foto