Viser til artikkel i Lister 31. januar, der Farsund Frp er imot å sette opp flere vindmøller i eksisterende vindpark.

Det første vi må vite er at norske politikere har overlatt til EU å bestemme hva vi nordmenn må betale for vår egenprodusert strøm. Dette som følge av at Norge signerte ACER-avtalen med EU. Det betyr at Norge derved har mistet råderetten over nasjonale verdier, noe som er i strid med grunnlovens § 1, som sier at «Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike». Det er i tillegg brudd på vannkraftsrettighetsloven fra 1917, der kun staten har rett til å være eier av vannkraftverk over 3.000 kW. Det betyr at norsk vannkraft er en nasjonal eiendom, som inngår som en del av kongeriket Norge.

Det at norske politiker signerte en slik avtale, kan ikke betegnes som annet enn et landssvik og at ønske om å avindustrialisere Norge. Vil minne om at det var Frp, Høyre, Ap og MGD som vedtok signering av ACER-avtalen, og på den måte har ført Norges befolkning og industri ut i en kritisk økonomisk situasjon.

Den eneste veien ut av krisen, er å bygge så mye ny energi at kablene til Europa går fulle, og på den måten få et kraftoverskudd som fører til lavere strømpriser.

Når Farsund Frp ikke vil ha flere nye vindmøller i eksisterende vindpark, så vil det bety dyrere strøm til industrien og forbrukerne, og det er det siste vi trenger nå. Som følge av at et flertall av politikerne har satt Norge i en kraftkrise, er det nå nødvendig å iverksette kraftutbygging av øvre del av Lygna vassdraget. I tillegg må sidevassdragene til hovedvassdraget tas ut av verneplanen.

I Lyngdal kommune er det ingen kraftproduksjon, og kan derfor ikke lenger fortsette å «snylte energi» fra andre kommuner. Derfor må Møska åpnes opp for kraftproduksjon.

Dette er prisen vi må betale for at vi har politikere som har mistet all vett og forstand.

Vi må nå ha billigere strømpriser, eller så mister vi industrien. Dette er prisen vi må betale for at vi har politikere som har mistet all vett og forstand.

Jan Skoland