Unni Nilsen Husøy (Frp) skriver i et leserinnlegg nylig om behandling i formannskapet av testturbin på Hausvik, og om undertegnede sin kommentar på Facebook om saken. Hovedpoenget ser ut til å være at undertegnede sier JA til testturbin, ikke bryr seg så mye om innbyggerne og er uærlig i saken.

Først konkret i forhold til behandlingen i formannskapet. Vedtaket var IKKE et JA til testturbin. Det var et JA til mer informasjon og fakta før saken eventuelt skulle behandles i kommunestyret. Det var forholdsvis lite informasjon i saken og som ansvarlige politikere er det en hovedregel å ha et godt kunnskapsgrunnlag når man skal fatte vedtak. Jeg uttrykte stor skepsis til saken, men sa at informasjon er aldri skadelig.

To uker senere informerte ordfører om at utbyggere hadde stoppet arbeidet med videre utredning på grunn av utfordringer med strømtilførsel. Jeg skrev da på Facebook at jeg synes det var gledelig at saken ble avsluttet og at jeg ikke ønsket en slik turbin på Hausvik.

Hva skjedde? Endret jeg syn? Har jeg fått hemmelig informasjon, slik Husøy antyder? Selvfølgelig ikke. Som sagt – vedtaket gjaldt en utredning for å få mer informasjon. I saksfremstillingen til formannskapet var det antydet en testperiode på 2-3 år. Så kom det fram i ettertid, blant annet i media, at det var snakk om 25-30 år. Det gjorde at jeg var tydelig på at dette kom jeg ikke til å stemme for.

Det hadde vært fint om Husøy heller tok en telefon og spurte om fakta i saken, før hun kommer med slike antydninger i avisa.

Men Husøy har tydeligvis et behov for å stille spørsmål ved min etikk og moral. Det får bli opp til henne. Det jeg synes er leit er at det igjen er antydninger og tolkninger om motiver og holdninger. Husøy har selv stått på talerstolen og holdt et flott innlegg om å ikke tilegne hverandre motiver i saker. Men i dette innlegget antydes det veldig mye, som egentlig bare gir grobunn for mistillit og politikerforakt. Det hadde vært fint om Husøy heller tok en telefon og spurte om fakta i saken, før hun kommer med slike antydninger i avisa. Det ville være en ærlig og redelig måte å gjøre det på.

Jon-Are Åmland,

Lyngdal KrF