Det har blitt kjent at ASVO i Kvinesdal mottar flere forespørsler fra eldre om hjelp, oppgaver som tidligere har blitt gjort av frivillige og familie. Det påpekes en endring i samfunnet og at "hjelpe til holdningen" har blitt svakere. ASVO-leder Ronny Nielsens bekymring i lokalavisen nylig er betimelig og tidsriktig.

Jeg er med på en samfunnsrefleksjon rundt viktigheten av frivillig hjelp i samfunnet. Som medlem av kommunens Helseutvalg, og styremedlem i Frivilligsentralen, ønsker jeg å bidra. Samfunnet blir fattigere om «hjelpegenet» overfor våre medmennesker blir svakere, og derfor må det inspireres for ytterligere frivillighet i våre kommuner. Vi vet at frivilligheten har falt etter pandemien.

I takt med økningen i antall eldre i våre kommuner må det fokusere på en eldreomsorg som ser hele mennesker, hele livet.

KrF og partileder Bollestad, som selv er helsearbeider, ønsker implementert prinsippet «noen som kjenner deg» i hele eldreomsorgen. Det betyr at alle har jevnlig kontakt med en de kjenner og er trygg på. Dette støtter vi. Da behøves mange flere frivillige på banen. Jeg tror det er mulig fordi mange har tid og ressurser. Det å hjelpe andre er meningsfullt, gir energi og livsglede. Kommunene må også ha som mål at det er samme helseperson som gir den eldre den hjelp de trenger, ikke minst de hjemmeboende.

Det offentlige kan ikke gjøre det hele alene, men sammen med frivilligheten og de pårørende kan vi klare det. Vi vet jo at ressursene fremover blir knappe i forhold til økt behov. En økt frivillighet vil være med på å løfte eldreomsorgen fremover. Det mangler i dag 7000 sykepleiere, vi trenger også frivillige for å komme i mål!

De flest har tid når vi leter litt. Ved kun en time eller to i uken kan vi sørge for at eldre får det bedre.

KrF og regjeringen er enige i at frivillige må brukes mer i fremtidens eldreomsorg. Men regjeringen kan nå slutte å utrede, som de har gjort i to år, og begynne å handle med konkrete, skapende og praktiske tiltak.

Men hvordan få med flere frivillige? Ved verdsetting, attraktivitet og konkretisering av hva de skal bidra med; eksempelvis spisevenn, besøksvenn, lesevenn, spillevenn, turvenn. Frivillige må få oppgaver som bruker deres kompetanse og interesser.

De eldre fortjener det beste, noe jeg som politiker har jobbet aktivt med i perioden som har vært, og vil jobbe aktivt med fremover.

De eldre har vært med på å skape det vi nå nyter godt av.

Glenn Tønnessen

Lokallagsleder og 3. kandidat Flekkefjord KrF