«Det skal være attraktivt å flytte til Farsund»

Arbeiderpartiet går til valg med mottoet «Et sterkere fellesskap»!

Og nettopp dette trenger Farsund og Lister-regionen.

Denne periode har vi stått sammen, jobbet sammen for felles gode løsninger i kommune og region.

Og det er dette vi skal bestrebes oss på slik at vi utvikler kommunen til beste for innbyggerne.

* Vi trenger samarbeid, kontinuitet og en stødig og forutsigbar politikk.

Farsund er en god kommune å bo i. Vi leverer tjenester til innbyggerne av god kvalitet. Intet er perfekt og vi vet at vi må forberede oss på tøffere tider og økende krav.

* Forbedring og effektivisering, nye arbeidsformer blir en del av vår fremtid.

Da er det godt å vite at vi har ansatte som gjør en solid innsats og er stolte av sin arbeidsplass.

Vi vil la våre ansatte selv gå i spissen for det kontinuerlige forbedringsarbeid de er en viktig del av.

Vi går inn i en tid der befolkningen eldes, det fødes færre barn og unge mennesker søker til de store sentrene. Og vi opplever ikke vekst i befolkningen, færre yrkesaktive, og dette gir oss en utfordring for å kunne makte å levere gode tjenester i mange kategorier.

Som kommune må vi innta en tydelig rolle som tilrettelegger - både for tjenesteutøvelse og samfunnsutvikling.

* Arbeid til alle er mere viktig enn noensinne. Et godt liv er avhengig av dette!

Arbeidslivet er i endring og vårt beste bidrag her er å tilrettelegge for å sikre de arbeidsplassene vi har og aktivt jobbe for nyetableringer.

Vi har flotte næringsarealer og utvikling og markedsføring av disse vil for Ap være høyt prioritert.

Landbruk er sentral i kommunen. Her drives det svært aktivt og det må stimuleres til ytterligere satsinger innenfor yrkene.

Havbruksnæringen blir viktig, og våre muligheter her, må vi bestrebe oss på å ta godt vare på.

Reiseliv, opplevelser og handel kommer til å bli viktige næringer, og vi må kjenne våre muligheter innenfor disse områdene.

Vi har mange muligheter i vår kommune, mye er velutviklet og drives godt, og så finnes det nye muligheter som vi må gripe for å bli mere attraktive både som arbeidskommune og ikke minst bokommune.

Våre innbyggere – i alle aldre skal oppleve å ha gode levekår i kommunen, slik at det skal være attraktivt å flytte til Farsund.

Barnehage, skoletilbud, kulturtilbud og et godt helsetilbud er kommunens kjerneområder, og her vil vi styrke flere viktige områder ytterligere.

* Vårt omdømme og attraktivitet må bedres både internt og eksternt.

Nye endringer i kommune- og fylkesstruktur vil kreve mere regionalt samarbeid. Vi må være utadvendte og villig til å løse utfordringer i fellesskap med våre naboer – både politisk og administrativt.

Også vi i Farsund må ta klima- og miljøutfordringene innover oss. Dette vil kreve nye tilpasninger, og involvering av kommende generasjoner samt endring av tidligere levemåter.

Målbevisst arbeid mot et 0-utslippssamfunn blir nødvendig om vi vil ha en god framtid i Farsund.

* Hele kommunen i bruk.

Vi vil utvikle våre tre tettsteder, samtidig som vi vil at det skal være mulig å kunne bo også i de landlige deler av vår kommune.

Å ta hele kommunen i bruk, der alle innbyggerne er like viktige, vil for oss være en hovedmålsetning!

Et lokalvalg står for døren, og Arbeiderpartier ønsker fortsatt å styre til en god utvikling i Farsund.

Mye godt og spennende arbeid er påbegynt, og vi ønsker å ta ansvar - fullføre og iverksette dette til beste for våre innbyggere.

Fint om du velger å gi oss din stemme!

Godt valg.

Arnt Abrahamsen,

ordførerkandidat

Farsund Arbeiderparti

Les hele saken med abonnement