Sørlandsjul i november?

Leserskribenten: Prest Knut Sand Bakken. Foto: Privat