Privatisering i eldreomsorgen er en blindvei som øker ulikheten både i tjenestene og i samfunnet, skriver leserskribenten. Privatisering i eldreomsorgen er en blindvei som øker ulikheten både i tjenestene og i samfunnet, skriver leserskribenten. Foto: Natalia Bratslavsky, Scanstockphoto

Fellesskapet er veien til frihet