Nasjonalforeningen for folkehelsen og Trygg Trafikk er bekymret for at helseattesten fjernes. Nasjonalforeningen for folkehelsen og Trygg Trafikk er bekymret for at helseattesten fjernes. Foto: Colourbox

Å fjerne helseattesten er ansvarsløst