Jørgen Hattemaker og Kong Salomo

– Å låne ut 7,5 millioner kroner til tomtekjøp gjør at vi er enda nærmere å komme under økonomisk overstyring, skriver Steinar Bjørnstøl i dette leserbrevet.