På landsbasis har andelen elever som ønsker å ta yrkesfag økt betraktelig de senere år og det viser også tallene i Agder.

2.355 elever har søkt yrkesfag året 23/24 hvor forrige år viste 2297 elever. En økning på 3 prosent.

Dette er svært gledelig og en helt nødvendig utvikling. Vi trenger flere fagarbeidere innenfor en rekke områder som helse og omsorg, bygg og anlegg, servicenæringer, prosess og industri for å nevne noen. Satsing på fagarbeidere = nødvendig og viktig investering for fremtiden.

En særs viktig faktor for å lykkes er at lærlinger må følges opp gjennom hele løpet frem til de har bestått fagprøve, svennebrev og kompetansebevis og kan starte på et arbeidsliv fullt av muligheter.

Selv om mange får god oppfølging er det dessverre ikke tilfelle overalt. Arbeiderpartiet og Agder Arbeiderparti vil at alle lærlinger skal få god og nødvendig oppfølging der de er i lære. Og det må det settes av nok ressurser til.

Nasjonalt har vi programfestet å gi skolen ansvaret for å følge opp lærlinger det første året av læretiden. Skolen skal sammen med lærling og arbeidsgiver differensiere oppfølging og varighet etter behov. Det hviler et stort ansvar på skolene for å lykkes her. Ved å samarbeide og samhandle med den enkelte lærling, skole, arbeidssted, opplæringskontor og NAV mener jeg vi skal få dette til.

Arbeiderpartiet bevilger minst én milliard til yrkesfag i stortingsperioden 2021-2025 for å sikre bedre kvalitet i opplæringen, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det. Økt satsing på yrkesfaglig fordypning YFF står sentralt i denne sammenheng.

Tettere oppfølging er viktig. En vel så viktig faktor er å investere i mer relevant utstyr/ maskiner ved de videregående skolene i Agder. Gjennom en rekke besøk ved skolene har jeg både sett og blitt fortalt at utstyret de har til rådighet er utdatert for lenge siden og de trenger utstyr som brukes i dagens arbeidsliv. Dette er en prioritert sak for partiet nasjonalt så vel som regionalt.

Agder Arbeiderparti går til valg på at yrkesfagelever skal vite at de har en læreplass FØR de tar sommerferie det året de skal begynne i lære.

Det handler om forutsigbarhet og en trygghet for den enkelte og burde vært innført for lenge siden.

Det handler om forutsigbarhet og en trygghet for den enkelte og burde vært innført for lenge siden.

Arbeiderpartiet vil prioritere et lærlingeløft og er du enig med oss vil vi gjerne ha din stemme ved kommune og fylkestingsvalget den 11 september.

Karin Hodne,

fylkestingskandidat for Agder Ap