Alle eldre skal ha lik tilgang på en trygg og verdig eldreomsorg, uansett hvor i landet man bor eller hvor mye man har på konto. Samtidig skal det være fint å jobbe i helsesektoren, for vi trenger kloke hoder og varme hender for å ta vare på våre eldste. Privatisering av eldreomsorgen truer tilgangen til omsorg og det truer arbeidsvilkårene til de ansatte. Det er vi i Arbeiderpartiet imot.

Eldre har ulike behov. Mange er aktive og har god helse, mens andre blir sykere tidlig. Uansett skal man vite at fellesskapet stiller opp når det trengs. Enten man trenger tilrettelegging i eget hjem eller en sykehjemsplass. En god og trygg alderdom for alle sikrer vi best gjennom et sterkt offentlig helsevesen. Å gi bort kontrollen over velferden til multinasjonale, kommersielle aktører er en ganske dårlig ide.

Svært store deler av budsjettet i eldreomsorgen går til lønn og pensjon til ansatte. Når høyresiden sier de vil privatisere for å spare penger må man spørre hvor det er Høyre mener at de private skal spare? Vi har mange eksempler på at kommersielle aktører presser ned lønningene og tilbyr dårligere pensjon. Det gir ikke bedre omsorg, og det gjør det vanskeligere å rekruttere fagfolk til helsevesenet.

Eldreomsorgen blir bedre når de ansatte har trygghet for sin jobbhverdag. Ansatte i helsevesenet må få hele, faste stillinger, en god pensjon og de må oppleve at det er nok folk på jobb til å gi et verdig tilbud. Derfor mener Arbeiderpartiet at det i hovedsak skal være en offentlig oppgave å drive sykehjem. Det gir trygghet for både brukere og ansatte.

Eldreomsorgen blir bedre når de ansatte har trygghet for sin jobbhverdag.

For Arbeiderpartiet er eldreomsorgen en av de viktigste oppgavene for den offentlige velferdsstaten. Det mener vi det også må være i tiårene fremover. Pengene vi som fellesskap bruker på velferdstjenester skal gå til nettopp velferd. Utbytte og avkastningskrav er ikke forenelig med vår samfunnsmodell. For i Norge har vi lenge bevist at vi får til mer sammen enn hver for oss. Det skal vi også vise etter valget 11. september.

Camilla Maria Brekke,

stortingsrepresentant

for Arbeiderpartiet