Hvite ligger de som perler på en snor. Fra Flekkefjord i vest til Risør i øst. Sørlandets hvite godt bevarte trehusbyer er blitt et av landsdelens fremste varemerke. Alle er byer med stolthet for seg selv og for hva de hvite seil i sin tid brakte hjem av varer, gods og internasjonale impulser.

Sørlandsbyene var Norges hjerte. Fremsynte redere og barske sjømenn sørget for gode inntekter til det ellers så fattige Norge. Sjøen ga arbeidsplasser og sikre inntekter.

For 50-60 år siden var disse byene truet av rivningskåte utbyggere. Trehusene skulle vike for store kjønnsløse betongklosser. Heldigvis klarte man å få stanset de fleste av utbyggingsplanene. Datidens politikere og ivrige kulturforkjempere fikk folk til å innse viktigheten av å ta vare på de unike hvite trebyene på Sørlandet. Tyholmen i Arendal ble reddet i siste liten. I dag er det ingen i Arendal som tenke på hvordan byens sjøfront ville sett ut – dersom utbyggingsplanene ikke var blitt stanset.

Farsund er en av disse hvite perler – en by med sjel og stolte tradisjoner. I motsetning til sine fettere og kusiner i vest og øst, klarte byen å holde stand som en av våre fremste sjøfartsbyer. Her som i de andre byene, har man klart å ta vare på trehusene og særpreget fra byens storhetstid.

Det er derfor med stor overraskelse man leser i Lister om planer for et storstilt parkeringsanlegg med tilhørende dypvannskai midt i byens vakre havnebasseng. Det er nesten så man skulle tro at det hele var en aprilspøk – men dessverre, det er det ikke.

På ramme alvor foreslår kommunestyrerepresentant Øyvind Adolfsen å plassere en dypvannskai for cruisebåter og anlegge 250 parkeringsplasser i området mellom Boas plass og Sjømannshjemmet. Det er forstemmende at flere av byens politikere applauder forslaget.

Det må være tillatt å stille spørsmålet: Skip og trafikk for hva? Dersom politikerne tror dette skal bringe store inntekter til byen - så tar de trolig feil. Flere cruise-destinasjoner langs Vestlandsfjordene klager over at cruisepassasjerene legger igjen lite penger de få timene de er i land.

Dersom forslaget fra Adolfsen skulle bli vedtatt og utbygget – så vil det ødelegge Farsunds vakre sjøfront. Vil byens befolkning akseptere at det unike kystkulturelle miljøet skal ofres for et asfaltert kaianlegg fylt med biler og store cruiseskip?

Et anlegg av den størrelse som Øyvind Adolfsen ønsker vil føre til store trafikale og miljømessige utfordringer. Deler av byens sjøfront vil bli ødelagt for all tid. Kystkultur vil bli rasert – både det unike badehuset og båthusene.

Det er vanskelig å fatte hvorfor Adolfsen ønsker å legge et slikt anlegg midt i byen. Andre byer som satser på økt trafikk over havene arbeider med å flytte ut den moderne havna ut av byen og mot havet. Kristiansand har planer om å flytte dagens havn bort fra bybildet, og i Arendal har man flyttet havna til Eydehavn. I begge disse byene har havnemyndigheter og politikerne innsett verdien av å gjøre havneområdet og sjøfronten til steder for rekreasjon og hygge. Selv Oslo Havn har planer om å flytte ferger og cruiseskip ut av sentrum. Hvorfor skal Farsund opptre som «kjerringa mot strømmen»?

Det er vanskelig å fatte hvorfor Adolfsen ønsker å legge et slikt anlegg midt i byen.

Dersom man virkelig ønsker et slikt kaianlegg – så ville det vært mer nærliggende å legge det til de sjønære industriområdene rett utenfor bykjernen.

Et kaianlegg av den størrelse Adolfsen ønsker vil være en stor miljømessig utfordring på mange plan. Det krever store gjerder og annen skjemmende logistikk. En tør minne om at bilene kommunestyrerepresentanten ønsker å fylle den planlagte kaia med, må kjøre gjennom sentrum for å parkere bilen. Det blir som å kjøre i feil kjøreretning. Sett ut fra et miljøperspektiv så vil en slik løsning ha negative effekter. Andre byer arbeider for å få bilene bort fra sentrum – i tråd med signalene fra regjering og Storting. Adolfsen burde heller ha slått et slag for økt tilrettelegging av bykjernen for gående og syklister. Det ville ha vært skritt i riktig retning for kommunen som har egne t-skjorter der man takker for at «du sykler».

Skulle planene bli realisert så vil det være et slag mot alle som har kjempet for å bevare byens særpreg som sjøfartsby. Adolfsens forslag er et slag mot kystkulturen og alle som hver dag kjemper en kamp for å ta vare på det unike – enten det er på Lista, i byen  Herad eller i Spind.

Det er noe annet å se «Hestmannen» ligge fortøyd langs bryggekanten, enn et enormt cruiseskip langs en asfaltert parkeringsplass. En parkeringsplass som må ryddes ved hvert cruiseanløp. Og hvor skal man da gjøre av alle bilene?

Ingen er tjent med at Farsund raseres – aller minst byen selv. Derfor bør Adolfsens forslag legges i skuffen lenge før det havner i kommunestyresalen på Husan.

La byen få fortsette som en Sørlandets hvite perler – det kler Farsund best.

Arnold Nilsen