Mening

Senterpartiets distriktspolitiske dobbeltansikt

– Til tross for Nye Veiers suksess vil Sp strupe 173 millioner til selskapet bare til neste år. Det vil gå kraftig utover arbeidsplasser og nye veiprosjekter i vår region, skriver Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Foto: Nye Veier