Hvilke hendelser kan bli et godt revyinnslag?

Jeg har med stor interesse lest leserinnlegg og kommentarer i Lister den 20.11. angående revyinnslaget til Steffen Malmo.

For det første vil jeg gi en honnør til Arne Marthinsen og Revygjengen som lager en kjempegod revy år etter år. Innslagene i revyen hentes fra lokalmiljøet, og jeg synes dere er kreative, dyktige og modige som gjør dette. Her er det mange aktører som virkelig «byr på seg selv», og det er jo nettopp dette som må til for å lage en god lokalrevy. At det blir laget et innslag om samarbeidet innen idrettsklubbene i Farsund i 2019 – der Spind IF får spesiell oppmerksomhet - bør jo ikke komme som ei bombe.

For å begrunne dette, må jeg ta et lite tilbakeblikk på det som har skjedd innen deler av idrettsmiljøet i Farsund kommune de siste par årene, med spesielt fokus på ballidrettene.

Jeg var leder av hovedstyret i FIL fra februar 2017 og frem til og med årsmøtet i 2019 da FLIK ble en realitet. I den to-årsperioden brukte hovedstyrene i FIL, IK Borhaug, Lista IL og Spind IF mye tid på å utrede og lage en samarbeidsmodell for idrettene fotball, håndball, volleyball, bueskyting, friidrett og turn, der disse idrettene skulle samles i en EN NY KLUBB FOR HELE FARSUND KOMMUNE.

Det var mange utfordringer i denne prosessen. Men, en av de tingene alle klubbene hadde erfart og var enige om, var at enkelte årskull ikke hadde tilstrekkelig antall spillere til at hver klubb kunne klare å stille med egne lag i fotball- og håndballseriene spesielt. Nettopp samarbeid og sammenslåing var det som skulle til for å kunne gi barn og unge i HELE Farsund kommune et godt sportslig tilbud.

Dette samarbeidet valgte lederne og årsmøtet i Spind IF å si nei til. Dere ville stå alene, og fortsette å drive Spind IF videre som egen klubb. Dette var en beslutning som ble tatt i februar 2019, og som de øvrige tre klubbene tok til etterretning. FLIK ble så en realitet – uten at Spind IF var med.

I leserinnlegget så beskrives situasjonen for Spind IF i april 2019 akkurat det som de nevnte klubbene i kommunen vår gjennom flere år hadde erfart: Den enkelte klubb har ikke nok spillere til å melde på et rent årsklasselag. Dette ble også situasjonen for J-15 i Spind IF. Derfor innkaller trenerne på J-15 til HASTEMØTE der foreldrene har MØTEPLIKT. Det sier vel sitt om alvoret i situasjonen. Trenerne for J-15 i Spind IF innser at de trenger flere spillere. Når dere så henvender dere til FLIK så blir dere overrasket over at FLIK ikke vil samarbeide?!!! Dere sa nei til å inngå samarbeid/danne ny klubb i februar, men forventer at FLIK – som nå har etablert sine egne lag – skal si ja til å samarbeide med Spinds J-15 i april. Jeg synes dette er utrolig naivt, og her bør trenerne for J-15 laget virkelig gå i seg selv i forhold til hva de tidligere har besluttet og uttalt i forhold til klubbsamarbeid. For å kunne stille lag i serien 2019/2020 må dere altså ha flere spillere, ellers kan dere ikke stille «eget lag» fra Spind IF i seriespill. Jentene vil da stå uten et sportslig tilbud. At det blir revyinnslag av slikt er jo helt naturlig.

Form og stil på revyinnslaget til Steffen Malmo, kan nok diskuteres, men saken i seg selv er et godt innslag i en lokalrevy. I en lokalrevy mener jeg at noen hver må tåle å bli parodiert. At det er foreldrene som nå reagerer, er jeg forundret over. I denne saken burde det etter min mening vært den mannlige hovedtreneren for J-15 som hadde kommentert innslaget. Vedkommende var sentral i forhandlingene om samarbeid/ sammenslåing mellom de nevnte idrettslagene, og kjenner best til hvorfor Spind IF har valgt som de har gjort. Hvis Spind IF hadde valgt å bli med i FLIK så hadde det ikke blitt noe revyinnslag.

Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre styret i Spind IF til å ta en ny prat med styret i FLIK med tanke på å bli med i den nye klubben. Farsund ble en kommune i 1965. I 2019 ble det tatt et langt skritt i retning av å samle flere idretter i en klubb. Dagens ordfører i Farsund har en lang karriere bak seg som spiller og tillitsvalgt i Spind IF, og er æresmedlem i klubben. Han er jo ordfører for HELE kommunen, og jeg håper og tror at han også tenker helhet – stå samlet - også når det gjelder idrett. Kanskje en ide å snakke med han?

Det å samle idrettslag med samme idrettstilbud i en klubb i kommunen vår tror jeg vil være den beste løsningen for barn og unge i Farsund kommune som driver med ballidrett.

Med hilsen

Bjarne Hellum,

Tidligere leder av hovedstyret i FIL

Les hele saken med abonnement