Et grønt og framtidsretta budsjett som tar oss framover

foto