Mening

Et grønt og framtidsretta budsjett som tar oss framover

Leserskribenter: Jacob Handegard og Beate Marie Johnsen i Agder Venstre. Foto: Venstre