Mening

Vedtak om beboerparkering

En av gatene beboerkortet vil bli brukt i er i Skougaards gate. Foto: Olav Hoel