Dagens spillregulering bør respekteres og styrkes

foto