Det er godt å være klar over denne vår unike trosfrihet, som virkelig også har den muligheten til selv å ta valg. Enten det gjelder å ha den gudstro eller ikke, så står muligheten til å legge opp til i veldig god tid før det kommende landstyrevalget kommer.

Det er godt å være klar over denne vår unike trosfrihet.

I Norge fins det mange partier. For ikke lenge siden fikk vi et relativt nytt parti: De Konservative (Før PDK). For øvrig fins så klart noe godt i disse, men spesielt dette partiet har av innhold mye av det som virkelig trengs, og som mange mennesker er på leting etter. Og derfor er å anbefale når det da gjelder å fylle opp for dette. Som hør og bør dette derfor være til den fulle lyst av spesielt kristne til å gjøre den forskjell det er å stemme for. (Ikke være for mye politisk opptatt, for det er det mange som er.)

Bare for å være ærlig å ta med veilederen, JESUS, fordi ettersom det i nåværende tid det forekommer det vell av forførende meninger og livsstil som derav viser seg til ødeleggende. Og for dem som vil ha noe bedre til å forholde seg til, viser og behovet for bedre opplysning tydelig er stort blant oss vi ser. Så om foresatte rett og slett tar til bedre styreevne, ville nok dette behovet sette landet høyere på agendaen og FOR VÅR KRISTNE NASJON I SIN HELHET!

Arne Bjørnestad