Høyre bruker kjent valgstrategi. I 2013 opprettet de en egen hjemmeside: Arbeidspartiet.no. Torbjørn Røe Isaksen stod frem i Aftenposten og proklamerte at Høyre hadde tatt feil i politikken når det gjaldt arbeidsfolk. Men nå skulle det snu.

Vel. Etter at de la fram sitt første egne budsjett for 2015, fikk vi Norges første generalstreik på mange tiår. I byer over hele landet la alle arbeidsfolk ned arbeidet i protest. Lengre normalarbeidstid,  økt midlertidighet, kutt i pendlertillegg, dagpenger og flere endringer i arbeidslivet til ugunst for arbeidstakere ble foreslått og vedtatt av borgerlig flertall.

Siden har de snakket pent om de svake og arbeidstakere, mens politikken har vært til mest gunst for de med mest fra før. Kutt i viktige velferdsordninger, 5% flate kutt i alle offentlige tjenester OG frivillig sektor ble gjennomført.

Nå snakker Høyre om «du skal få mer i lommeboka di.» Det viser at det er de som har mest fra før som skal få mer. Det er forskjell på å ville fylle min lommebok og å satse på å gi alle likere muligheter. Det er forskjeller på å bruke offentlig skattepenger på kommersielle velferdsdrivere/privatisering framfor å styrke offentlige skoler, sykehus og omsorg. Det er forskjell på å ville utvikle kommunen til beste for alle framfor å gi til de som har fra før.

Arbeiderpartiet vil styrke fellesskapsløsningene lokalt og sentralt.

Så - Høyre bør ha klarere svar på sin politikk. Hvem skal betale for at jeg skal få mer i min lommebok? Å privatisere mer - som eldreomsorgen i alle kommuner, er et av Høyres viktigste valgløfter. Behovene for omsorg til eldre vil øke framover. Skal vi da bruke fellesskapets penger til å gi overskudd til private velferdskonsern eller skal vi utvikle samarbeid med ideelle aktører i samarbeid med kommunens egne tjenester?

Arbeiderpartiet vil styrke fellesskapsløsningene lokalt og sentralt. Det gir trygghet for folk med og uten tykk lommebok, men betyr mest for de med minst i den.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet