Alle vet at 17. mai er Grunnlovsdagen/gebursdagen til Norge, som gjennom musikkorps på nasjonaldagen gir glede med musikk i Norge rundt. Ja også verden rundt kan tonene av Norges nasjonal sang høres. Siden 2004 har antall korpsmusikanter i Norge gått kraftig ned, men nå har heldigvis utviklingen snudd. 2022 og 2023 har vært det virkelige året korpsene har tatt tilbake aktiviteten etter pandemien - og de fortjener virkelig stor heder og ros.

Med en økning på nesten 4% i medlemstall, nærmer man seg nivået på antall medlemmer før pandemien.

Dette er en stor inspirasjon for de av oss som kjemper for korpstradisjonene, og man opplever at stadig flere har fått interesse for å spille et instrument - og gi lyd.

Dette har igjen ført til en vekst både i antall korps og flere dyktige musikanter. Det har vært en økning på over 1900 medlemmer siste år og økningen er i alle alderskategorier. Ved hjelp av gode rekrutteringstiltak og fantastiske frivillige og foreldre som står på for å løfte barn og unges fritidstilbud, er denne økningen en trend som jeg og mange håper vil fortsette.

Skolekorpstradisjonen har eksistert i Norge siden 1901. Ingen land kan vise til en tilsvarende tradisjon. Dette er en kulturarv. Den norske korpstradisjonen er unik i verdenssammenheng. Å bli betegnet som kulturarv gjør at Norge som nasjon får et særlig ansvar for vern av korpstradisjonen.

Kleppelista vil derfor jobbe aktivt politisk for at flere korps i Agder "gir lyd" også i fremtiden som vil glede unge og eldre i fra hav til hei på Agder og hele Norge.

Grethe Olsen og Vidar Kleppe

Kleppelista i Agder