Palestina - flyktningers rett til retur

Nå har jeg med flere innlegg folkeopplyst om Israel og folkeretten, spesielt presisert at FNs mange anti-israelske resolusjoner er ikke folkerett. Denne gangen ser jeg nærmere på en av gjengangerne, FN-resolusjon 194. Den er et godt eksempel på at selv om det hadde vært folkerett, altså bindende for Israel, er den noe annet enn hva den utgis for å være, senest i Lister av fylkesleder i Rødt Agder, Lisbeth Reed, der hun skriver om «palestinerne»: «Det er avgjørende at flyktningene får innfridd sine rettigheter til retur og kompensasjon, slik det er fastslått i FN-resolusjon 194».

En av paragrafene i 194 (paragraf 11) angår flyktninger. Den krever ikke, den anbefaler retur av flyktninger («should be permitted to do so»). Og for dem som ikke vil/ kan returnere betales erstatning («compensations should be paid.») En forutsetning for retur er at flyktningene har intensjon om å leve i fred med sine naboer («willing to live in peace with their neighbours»).

Resolusjonen henvender seg til de krigførende stater etter 1948/ 1949-krigen, Israel som ble angrepet av Egypt, Jordan, Syria, Libanon og Irak. Resolusjonen gjelder flyktninger begge veier, ikke kun arabiske flyktninger. Tallene varierer, spesielt for arabiske flyktninger, men la oss anta omtrent samme antall som jødiske flyktninger fra arabiske områder og land som estimeres til 800.000, i første omgang fra Egypt okkuperte Gaza og Jordan okkuperte «Vestbredden» og Øst-Jerusalem, deretter i årene som fulgte fra samtlige arabiske land. De har alle ifølge 194 de samme «rettigheter».

Nå er det lite sannsynlig at flyktede jøder vil/ kan vende tilbake. Israel trenger heller ikke ta imot flyktninger da det er gjort helt klart i diverse arabiske og muslimske chartre og autoritative uttalelser at de ikke har noen intensjon om å leve i fred med sine israelske naboer. Så da står vi igjen med spørsmålet om kompensasjon. Israel har sagt seg villig til å betale kompensasjon. Det har ikke araberstatene. Det har blitt estimert at flyktede jøder måtte legge igjen verdier verdt mer enn 600 milliarder i US dollar (kilde: boken fra The Hague Initiative for International Cooperation: Israel on Trial - How International Law is Being Misused to Delegitimize the State of Israel)

For øvrig burde det ringe en bjelle hos rasjonelle, rettskafne mennesker. Hvorfor lar du deg så skammelig indoktrinere? Ser du ikke det urimelige i at palestina-arabere er de eneste flyktninger i verden med «rett til retur»? FN har to organisasjoner for flyktninger. FNs høykommisær for flyktninger UNHCR arbeider med flyktninger over hele verden, unntatt «palestina»-flyktninger. FNs UNWRA arbeider kun med «palestinere». UNHCRs mål er å hjelpe flyktninger til å starte et nytt liv, tre ut av sin flyktningsituasjon. UNWRAs mål er det motsatte, bevare flyktningstatusen, ikke kun for de som i sin tid ble flyktninger. Flyktningstatusen går i arv, fra opprinnelig 700.000 til nå 5.000.000. Disse lever for en stor del i flyktningleire i Gaza, «Vestbredden», Libanon, Jordan og Syria som politiske gisler, får føle på kroppen den apartheid som lyves på israelerne. Mantraet er retten til retur. Målet er Israels tilintetgjørelse.

Edvin Vik

Les hele saken med abonnement