Fingrene vekk fra 100-meterbeltet!

En stor utbyggingsplan er nå ute på høring, og kommer snart på politikernes bord. Det gjelder utbygging i Bastuvika i Spind, der tiltakshaver ønsker å bygge 140 eneboliger og terrassehus i opptil fire etasjer. I tillegg til eneboligene og de 40-50 andre planlagte boenhetene innenfor planområdet i kommunedelplanen for Spind, ønsker utbygger dispensasjon for å bygge ut 20-30 boenheter nærmere sjøen også. Uten dette vil jo ikke prosjektet lønne seg, sier utbygger. Ønsker vi å tillate å bygge ned naturperlene våre på denne måten, bare fordi prosjektet er stort og ambisiøst? Kan vi tillate så store inngrep i naturen og endring av landskapet for all framtid? Hvordan kan vi være sikre på at disse boligene ikke bare blir til lukrative hytter for noen få ?

Presedens er bare et stikkord i denne sammenhengen og hva med likebehandling? Mange kunne vel ønske seg ei tomt ved sjøen, ikke bare de store spekulantene. Skal de store få ja og de små få nei?

Skal vi ikke heller be politikerne vokte seg for å la seg forføre, og heller verne om kystlinja og skjærgården vår for kommende generasjoner? Verdien kan ikke måles i penger! Ta vare på de sjønære og sårbare områdene i 100-meterbeltet vårt og la oss beholde kysten tilgjengelig for alle!

Farsund, 22.11.2019

Anija M.Wormsen,

Farsund SV

Les hele saken med abonnement