Dramaet på Rudjordsheia 1943

  • Magne Haugland gir ut sin nye bok 15. april. Den får gode skussmål av skribenten av denne kronikken/ bokanmeldelsen. FOTO: Cecilie Nilsen