Mening

Klimatoppmøtet

Leserskribenten: Steinar Bergstøl Andersen, fylkestingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Agder fylkeskommune. Foto: Privat