Domstolsrevers: Et aktivt steg mot en svekket rettssikkerhet

foto