Saklig, kritisk og balansert dekning av Marin Elektro-saken?

Det er med stadig større undring jeg ser på Listers dekning av Marin Elektro-saken. Dette fremstilles konsekvent som om det kun er en liten lokal aktør som investere sine sparepenger i ny marina. Når det er Stangeland, en milliardær fra Rogaland, som er hovedinvestor. Noe som bare såvidt er nevnt i en reportasje. Dekningen er tendensiøs, saken belyses stort sett fra Lasse Engesæths side, hans argumenter gjentas med stor sympati og patos. Mens beboerne i Nedre Danefjell fremstilles som kverulanter. Fakta er at naboene ikke mottok nabovarsel, og jeg forstår godt at de ikke skjønte prosjektets utstrekning eller hva det vil si for nabolaget før i vår, når alt de hadde å gå etter var de tegningene som Ertzeid produserte og Lister trykte. Hadde det blitt foretatt en konsekvensutredning, hadde naboene blitt informert. Man kan bare spekulere i hvorfor velforeninger lenger oppe i Livdekrona fikk varsler, og ikke de som bor nærmest. For Lister ser ikke verdien i å finne ut hvorfor.

Det at de ikke klagde før de skjønte prosjektets utstrekning, nevnes stadig. Men det gjentas ikke at de ikke fikk nabovarsel, heller ikke at en uavhengig arkitekt har bekreftet at tegningene som fortsatt trykkes var misvisende. Hadde det blitt foretatt en konsekvensutredning, hadde naboene blitt informert. Her er det en gruppe av byens borgere, skattebetalere som benytter seg av sin demokratiske rett til å klage på vedtak som går mot deres interesser. Det er snakk om livskvalitet. Det er snakk om eiendomsverdier. Ikke bagateller. De er ikke imot at det etableres småindustri i området, som det er regulert for i Lundevågen. Heller ikke at Marin Elektro vil ha butikk og verksted. Ikke engang lagringshallene er de i mot, bare ikke i den tiltenkte dimensjonen. De ønsker, forståelig nok, ikke få en haller på 20 meter «rett i fleisen». Haller det ikke fremlegges dokumentasjon på at det er behov for.

Når saken fremstilles så ensidig får leserne et skeivt inntrykk av realitetene, og vi ser nå på Facebook-siden til Lister at naboene får gjennomgå, på grunn av denne skjeve og vridde fremstillingen. Den nesegruse beundringsreportasjen av Stangeland i hans feriehus i Spind fra 2017 står i grell kontrast til omtalen av klagen den 17. oktober der bilde av Trine Fladstad smøres ut på en halv side, som «problembarnet» som bare lager kvalm. Til sammenlikning er oppslaget om noe mye mer viktig, at NVE skrinlegger planene for å gjøre heiene i Agder til industriområde med gigantvindmøller, en liten notis i forhold. Og i den siste reportasjen på nett om klage fra 24. oktober ser vi tydelig at Lister har redusert dette til å bli Trine mot Lasse, når dette handler om regulering, kommunale salgsprosesser, fremtiden til havna og ikke minst, investor og hans intensjoner. Og avisen er langtfra nøytral.

De kjemper for sine interesser, akkurat som Engesæth og Stangeland. En demokratisk rettighet. Boligfeltet ble etablert lenge før utbygningen av industri i Lauervika. De har tålt etableringen av Bredero og den virksomheten som ellers foregår i vågen. Og holdt kjeft. Nå har området som tidligere ble regulert til friluftsområde som buffer mot industriparken er redusert med 70-80 prosent. Nå har de fått nok, og benytter seg av sin klagerett som vårt demokrati tillater. Men Lister utviser ikke et gram forståelse for deres sak, den svake parten i dette forholdet. Stangeland er god for 2,5 milliarder. Og politikerne synes det er greit at han får tilgang til vår beste havn til spottpris.

Jeg kan ikke annet en å lure, hva slags interesse har vår regionavis av å løpe Stangelands ærend, som det ser ut som, en utenbys milliardær, på bekostning av beboere i et lokalt boligområde? I den grad at de unnlater å publisere relevant informasjon. Mange av dem er sikkert betalende abonnenter. Lister kan umulig ha hørt utsagnet «Follow the money», når de tar det de får servert av makta og storkapitalen via stråmann som god fisk, uten å kjenne etter hvordan den lukter. Eller så har de bare misforstått i hvilken retning de skal følge et pengespor...

Maria Hals Eilertsen

Les hele saken med abonnement