– Vi må sørge for at flere kommer igjennom videregående utdanning, tilby fremtidsrettede utdanningstilbud og gi de unge den hjelpen de trenger på veien, skriver leserskribenten. – Vi må sørge for at flere kommer igjennom videregående utdanning, tilby fremtidsrettede utdanningstilbud og gi de unge den hjelpen de trenger på veien, skriver leserskribenten. Foto: Andrzej Tokarski, Scanstockphoto

Ett grønt Agder