Etter min mening må det endelig bli slutt på at norske EØS-milliarder i praksis er med på å finansierer utenlandske kriminelle. Viste du forresten at norske skattepenger gjennom EØS-avtalen går til å finansiere et system som i utøvende og praktisk politikk – gir kriminelle EU og EØS- borgere, fri adgang til Norge?

Da sier det seg selv at EØS- og Schengen-avtalene må sies opp – da disse avtalene fratar Norge som en selvstendig og fri nasjon å bestemme over hvem og hvilke mennesker, som kan få komme til Norge.

Det er derfor etter min mening helt utrolig at EØS forkjemperne på Stortinget i Ap, Høyre, Frp, KrF og Venstre, enda ikke forstår alvoret i dette med en stadig økene kriminalitet begått av utenlandske kriminelle. Bare se på de lovløse tilstandene som nå utvikler seg - og råder spesielt i vår hovedstad Oslo.

En av mine løsninger på dette er selvsagt at Norge må si opp EØS- og Schengen-avtalen – og heller få på plass frihandelsavtaler som vil være til gavn for Norge og norske folk – der norsk lovgivning vedtatt av stortinget skal bestemme - om hva og hvilke tiltak Norge skal gjøre for å stoppe den økte utenlandske kriminaliteten - som utlendinger organiserer og står for i Norge. Nok er nok - og her må det snarest ryddes opp!

Vidar Kleppe

Kleppelista i Agder

Nok er nok - og her må det snarest ryddes opp!